Md. Arif Shaikh

Md. Arif Shaikh
  • Designation: JRF
  • Section: Physics
  • Email: arifshaikh [at]hri.res.in
  • Phone Office: N/A
  • Phone Residence: +91-532-227 4066